Esport & Uddannelse

Hos Tricked Esport er esportsundervisningen bygget op omkring elevens ønske om at kunne begå sig som professionel esportsatlet.

Esportsundervisning med Tricked

Igennem Esport, har vi mulighed for at fange de unge mennesker på en helt ny måde og genoplive et ønske om læring og fællesskab. 

Undervisning i Esport har mange facetter, der kombineret med et hvilket som helst uddannelsestilbud, vil kunne være med til at skabe et solidt fundament for sociale udfoldelser, ny læring og digital dannelse. 

Igennem Esportuddannelsen ser vi at mange af vores elever oplever et nært sammenhold og fællesskab med de andre spillere, hvilket er med til at skabe gode rammer for at spillerne kan udfolde sig og skabe nye sociale kompetencer og venskaber, de kan bære med sig videre ud i livet.

I Tricked har vi stor erfaring med spillere i alle aldre, der både er gået den professionelle vej som spillere og trænere, men også med spillere der har fundet ud af at bruge de egenskaber de har lært igennem Esport, i andre dele af deres hverdag og liv. 
Herigennem har vi også fundet ud hvor vigtigt det er at vores elever igennem deres Esportsuddannelse ikke kun opnår teoretisk og praktisk øvelse, men også at de går fra uddannelsen med en ”rygsæk” af redskaber de kan bruge videre i deres liv, både i professionelle og sociale sammenhæng. 

Derfor har vi ved Tricked sikret at vores undervisning består af tre elementer; Teoretisk, praktisk og mental træning, spiller alle en stor rolle i vores Esportsuddannelse. 
Den mentale træning spiller her en stor rolle, og indebære elementer af problemløsning som hold, men også hvordan man som individuel spiller, tackler de udfordringer man møder igennem sin udvikling.
Dette er også kompetencer vi ser mange af vores spillere drage store fordele af i andre facetter af deres liv. Samtidig tilbyder den teoretiske og praktiske del af undervisningen ikke kun en stor ingame forståelse, men  også en høj grad af digital dannelse, som vil accelerere eleverne indenfor den digitale læring de modtager i skolen og videre i deres liv.

Esportsundervisning med Tricked

Igennem Esport, har vi mulighed for at fange de unge mennesker på en helt ny måde og genoplive et ønske om læring og fællesskab. 

Undervisning i Esport har mange facetter, der kombineret med et hvilket som helst uddannelsestilbud, vil kunne være med til at skabe et solidt fundament for sociale udfoldelser, ny læring og digital dannelse. 

Igennem Esportuddannelsen ser vi at mange af vores elever oplever et nært sammenhold og fællesskab med de andre spillere, hvilket er med til at skabe gode rammer for at spillerne kan udfolde sig og skabe nye sociale kompetencer og venskaber, de kan bære med sig videre ud i livet.

I Tricked har vi stor erfaring med spillere i alle aldre, der både er gået den professionelle vej som spillere og trænere, men også med spillere der har fundet ud af at bruge de egenskaber de har lært igennem Esport, i andre dele af deres hverdag og liv. 
Herigennem har vi også fundet ud hvor vigtigt det er at vores elever igennem deres Esportsuddannelse ikke kun opnår teoretisk og praktisk øvelse, men også at de går fra uddannelsen med en ”rygsæk” af redskaber de kan bruge videre i deres liv, både i professionelle og sociale sammenhæng. 

Derfor har vi ved Tricked sikret at vores undervisning består af tre elementer; Teoretisk, praktisk og mental træning, spiller alle en stor rolle i vores Esportsuddannelse. 
Den mentale træning spiller her en stor rolle, og indebære elementer af problemløsning som hold, men også hvordan man som individuel spiller, tackler de udfordringer man møder igennem sin udvikling.
Dette er også kompetencer vi ser mange af vores spillere drage store fordele af i andre facetter af deres liv. Samtidig tilbyder den teoretiske og praktiske del af undervisningen ikke kun en stor ingame forståelse, men  også en høj grad af digital dannelse, som vil accelerere eleverne indenfor den digitale læring de modtager i skolen og videre i deres liv.

Full Circle Concept

Tricked Full Circle Concept, er bygget udfra tanken om at gøre Esport til et samlingspunkt for lokal samfundet, og skabe en dynamik der vil være med til at tage udøverne til næste niveau.

Til grund ligger et ønske om at der skal være plads til alle spillere, hvilket vi efterlever igennem vores bredde/elite koncept. 
Her udviser vi samme engagement og benytter samme undervisningsmetoder og tilgange til vores mindre øvede spillere, som også anvendes til eliten.

Der justeres blot på sværhedsgraden og intensiteten for at sikre udvikling og fremgang for talent og elite elever. 
Med denne tilgang sikrer vi at alle elever der har været en del af Tricked uddannelsen, opnår den samme basis og spilforståelse, og derfra kan gennemgå en mere individuel udvikling. 

Full Circle Concept, skal skabe grundlaget for at hæve niveauet i al Esport, ved at starte i bredden og give dem de samme værktøjer, som vi giver eliten og lade dem arbejde ud fra samme basis. 

Ungdomshold

Tricked Esport var den første danske Esportsorganisation der oprettede et akademi.

Tilbage i 2014 stiftede vi først bekendtskab med undervisning i skolerne, da vi som den første organisation i Danmark indgik samarbejde med en uddannelsesinstitution.

Siden da har vi skabt samarbejde med flere uddannelsessteder landet over, og sammen med dem skabt et særligt uddannelsessystem for Esport.

I skolerne I dag står vi med en gennemført kollektiv uddannelsesplan, der har en klar rød tråd.
Med denne har vi udviklet en unik trappemodel til vores uddannelser, som vi i Tricked er utroligt stolte af. 
Trappen er et inddelingsprincip, hvor spillerne placeres efter niveau og engagement.

Hvert U-hold tilhører et uddannelsestrin i skolen.
Under hvert U-hold findes 2. og 3. holdene, som er hold for elever der er ved at kvalificere til at rykke op på U-holdet, eller for elever som ikke har tid eller engagement, men stadig talent for at deltage på U-holdet.
Dette skaber fleksibilitet for spillerne, samtidig med at det skaber et drive og sund konkurrence blandt eleverne, for en plads på U-holdene, og forhåbentlig en plads på Academy Team.

TRICKED 

academy

Til vores elite fra U16 & U19
På Academy Team, mødes de største talenter fra både U16 og U19, på tværs af alle vores uddannelsessteder. 

Elever fra begge U-hold har mulighed for at avancere sig til Academy Team. Academy består af ét fast hold, og med mange der drømmer om at spille på Academy, og forhåbentlig herfra gå videre til pro, er konkurrencen spidset til og det kræver fokus og engagement, såvel som talent for at blive tildelt en plads her. 
03
TRICKED 

u16

Til vores folkeskoler og efterskoler
U16 holdene er baseret i folkeskolerne og på efterskoler. Her kan eleverne begynde deres Esportsuddannelse allerede fra 7. klasse. 

Det er et mål for os at oprette et U16 hold på alle vores uddannelsessteder, for at give alle vores elever noget at stile efter, og kunne give de dygtigste spillere en belønning for deres hårde arbejde og engagement.
01
TRICKED 

u19

Til vores ungdomsuddannelser
U19 holdene er for elever i 9. klasse og op efter, og er derfor primært baseret på ungdomsuddannelserne.

Flere unge fortsætter på en ungdomsuddannelse hvor Tricked Esport underviser. Både elever der har mødt Tricked Esport i folkeskolen, men også mange nye elever. På U19 holdet vil konkurrencen spidse mere til. Eleverne vil her blive inddelt på mere faste hold og spille tættere sammen.
02
Er du en elev, forældre eller uddannelsessted
og vil du høre mere om hvad Esport kan bidrage med
så send mig en mail eller ring.
Martin Fog Eckhaus
Uddannelseschef Tricked Esport
Mail martin@tricked.dk
Tlf: 42234642
Copyright © Tricked.dk ApS - All rights reserved 2012-2022 - Support: support@tricked.dkTerms and conditions / Privacy policy / Cookies - CVR: 38716972
Rosenkæret 22A, st. - 2860 Søborg
Support
info@tricked.dk
91 11 11 11
Copyright © Tricked.dk ApS - All rights reserved 2012 - 2022
CVR: 38716972
Rosenkæret 22A, st. - 2860 Søborg